Tiny Hand Tea Agnostic
  • person: you look dead
  • me: thanks
  • Bo za bardzo mi zależało. Od początku. Od momentu, kiedy zaczęliśmy na siebie patrzeć.
    ― (via anhedonia-agonia)